natrag

Teritorijalna struktura

 

          Loža je osnovna, nezavisna jezgra u kojoj se održavaju redoviti, ritualni Masonski Radovi. Sastavljena je od minimalno sedmero Braće i Sestara, od kojih su barem troje na stupnju Majstora. Loža je prepoznatljiva svojim jedinstvenim nazivom i brojem, te je kao takva  priznata  kao Cijenjena Loža sa sjedištem u pripadajućem Orijentu.


 
Orijent - je mjesto gdje ima sjedište barem jedna Cijenjena Loža.

 

Masonska Provincija - je teritorij na kome sjedište ima više Orijenata, koji ne moraju nužno teritorijalno odgovarati području zemljopisnih Provincija

Republike Hrvatske.


 
Masonska  Regija - predstavlja nekoliko Masonskih Provincija. Ona može

ali ne mora nužno teritorijalno odgovarati području regija Republike Hrvatske.

 

EN      HR